Tratamentul cancerului de prostata

Alegerea tratamentului cancerului de prostată de­pinde de vârsta şi de starea ge­nerală a pacientului, ca şi de gradul de evoluţie a cancerului (localizat sau cu metastaze).

Principalele complicaţii ale prostatectomiei sunt:

  • o impotentă sexuala, care survine în 50-70% din cazuri, fiind cauzată de faptul că, ade­seori, în cursul acestei intervenţii sunt lezaţi nervii erectori situaţi în vecinătatea prostatei; este po­sibilă uneori conservarea acestor nervi, ceea ce permite di­minuarea riscului de impotenjă;
  • o incontinenfă urinară, care apare în 1-5% din cazuri; de importantă variabilă, aceasta este frecvent diminuată de exer­ciţiile de reeducare perineală; dacă este invalidantă, incon­tinenta poate necesita aplicarea unui sfincter artificial.

In cazul în care cancerul este localizat la prostată, ablaţia totală a prostatei, a veziculelor seminale şi a colului vezical (prostatectomie radicală), ra­dioterapia externă sau, eventu­al, curieterapia (tehnică de radioterapie care utilizează surse radioactive introduse în organism) permit vindecarea, într-un mare număr de cazuri.

Aceste tratamente nu sunt în general propuse decât pacien­ţilor sub 70 de ani. In cazul în care cancerul a metastazat sau dacă este vorba de un pacient foarte vârstnic ori cu stare generală foarte alterată, nu este necesar să se propună un tratament curativ agresiv: hor- monoterapia permite obţi­nerea unei remisiuni care durează, de regulă, mai mulţi ani.

Metodele chirurgicale

Ablaţia prostatei, a veziculelor semi­nale şi a colului vezical (pros­tatectomie radicală), efectuată prin chirurgie clasică, are ca scop eliminarea în totalitate a tumorii şi a prelungirilor sale. Ea are rezultate excelente (aproximativ 85% vindecări la 10 ani), dar poate antrena im­potenţă. Ablaţia endoscopică parţială a prostatei, în cazul în care prostata obstruează uretra prostatică, permite ate­nuarea simptomelor bolii, fără a o vindeca.

Radioterapia

Vizează distru­gerea tumorii şi a prelungirilor sale. Poate antrena o inconti­nenţă urinară, impotenţă (în 40% din cazuri) sau o iritaţie a vezicii ori a rectului. Este uti­lizată şi în scop paliativ, pentru tratarea anumitor metastaze ososase dureroase.

Hormonoterapia

Este rezer­vată cancerelor de prostată însoţite de metastaze. Este vorba de un tratament palia­tiv, care constă în suprimarea secreţiei testiculare de hormoni androgeni, care sti­mulează dezvoltarea canceru­lui. Hormonoterapia are la bază două metode: pulpectomia (ablaţia chirurgicală a ţesutului funcţional testicular), care suprimă orice secre­ţie hormonală testiculară şi evită administrarea medica­mentelor pe toată durata vieţii, şi tratamentul medica­mentos. Aceste două metode (pulpectomia şi tratamentul medicamentos administrat continuu) antrenează sterili­tate şi impotenţă.

*foto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *